Декемврийското море представя: Буря

Миналата седмица, гледката, която се разигра пред очите ни бе вълнуваща и сякаш извадена от филм. Огромните вълни на яростното море, покриваха целия плаж, блъскаха се с грохот във вълнолома, буните, насипите около Крайбрежната алея.

В такива моменти, разбираш за силата на Морето, вчера приветливо махащо със слънчеви зайчета в прекрасната си синина, а днес погромно разбиващо вълните си, помитайки всичко, което му се изпречи.

Снимките, които направихме може би няма да могат да пресъздадат чувствата на страх, щастие и преклон, когато наблюдаваш тази гледка, но поне опитахме.

Албумът със снимки е тук

Към Морето

Дух близък, родствен на поета,
море немирно, имаш ти -
към теб от родните полета
летяха моите мечти.

И ето те сега при мене -
тревожно, бурно в тоя час!
Настръхнал, в трескаво вълнене,
аз слушам страшния ти глас.

Бучиш и пееш дива песен
с неземна някаква си страст;
а в клокота ти адски, бесен
личи страхотната ти власт.

Обгръщам с поглед далбините:
безкрайно си, - води, води!…
Пенливи, къдрави вълните
гъмжат по твоите гърди.

И вслушвам се в гърди с тревога
и взирам се аз поразен,
и да поема дъх не мога
пред тоз свят чудни - нов за мен.

Таинственост неизяснима,
величие и грозота,
и горда мощ непостижима,
и мрачна, дива самота!

Море, - сърдито, отразило
заоблачени висоти, -
море, що с теб се би сравнило
по демонични красоти!

Пейо Яворов

Tags: , ,

Leave a Reply

Security Code: